Honoré De Balzac citáty strana 3

„Žena je vždycky jenom žena.“

„Řeč davu je všude stejná.“


„Bez velké vůle neexistují velké talenty.“

„Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží - v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími.“

„Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet.“

„Ženy rády dělají zázraky, drtí skály, rozpouštějí charaktery, které se zdají z bronzu.“

„Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž.“

„Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.“


„Muži a ženy mohou bez újmy na cti vášnivě vzplanout vícekrát. Je to také přirozené, rozletět se za štěstím. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře, ale bez břehů.“

„Láska odpouští všechno, anebo nic.“

„... zkrátka, jediné, co z drahých věcí nemilovala, byly ženy.“

„Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek. Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spojeni navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti prošly touto dvojí zkouškou života, rozvinuly v ní své chyby a své pře.“


„Každá žena lže. Lež ohleduplná, lež odpustitelná, lež vznešená, lež strašná, ale lhaní je nutnost. A když se tato nutnost jednou připustí, pak už nezbývá, než se naučit lhát.“

„Jedním z neštěstí, která doléhají na velké duchy, je jejich nevyhnutelné pochopení pro všechny věci - pro neřesti právě tak jako pro ctnosti.“

„Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.“

„Až se člověk doví, proč se zamiloval, přestává milovat.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 240 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .