Honoré De Balzac citáty strana 4

„Je snadnější být milencem než manželem, protože je těžší být denně duchaplným, než pronést občas pěknou poznámku.“

„Milenec nalítne na všechny rozmary ženy a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.“


„Milenec naučí ženu všechno, co jí manžel zatajil.“

„Rozkoš je závislá na obrazotvornosti.“

„Milenka, která není vším, není ničím.“

„Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek. Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spojeni navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti prošly touto dvojí zkouškou života, rozvinuly v ní své chyby a své pře.“

„V lásce se žena podobá hudebnímu nástroji, který prozrazuje tajemství svého libozvuku pouze dobrému hudebníkovi.“

„Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena.“


„Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.“

„Čím více pracuješ, tím méně miluješ.“

„Pohlédnou-li děti očima poprvé, usmívají se. Zmocní-li se dívky přirozený cit , usmívá se, jako se usmívala ve svém dětství. Je-li světlo první láskou života, zdali pak láska není světlo srdce?“

„Život dovede nejlépe ocenit voják a mnich.“


„Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější.“

„Je možné milovat a přitom nebýt šťastný; je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak.“

„Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele.“

„Láska je jediná věc, při níž i hlupáci nabývají jisté velikosti.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 239 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .