Honoré De Balzac citáty

Honoré De Balzac foto

240   13977

Honoré De Balzac

Datum narození: 20. květen 1799
Datum úmrtí: 18. srpen 1850

Honoré de Balzac [onoré d balzak], byl francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu. Bývá považován za zakladatele kritickorealistického románu. Balzakovým magnum opus je cyklus devadesáti sedmi románů a povídek pod souborným názvem Lidská komedie; napsal však i řadu románů s dobrodružnou či fantastickou tematikou.

Citáty Honoré De Balzac

„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“

„Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život... ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.“


„Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.“

„Až se člověk doví, proč se zamiloval, přestává milovat.“

„Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.“

„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.“

„Duše některých lidí je tak silná, že jsou schopni obětí, jejíchž odměnou je vědomí, že milované osobě zajistili štěstí.“

„Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou.“


„Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým.“

„Nejslavnější lidé své doby bývají nuceni žít v ústraní. Jsou jak ptáci v lese, zpívají, oblažují přírodu a nikdo je nevidí.“

„Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.“

„Genialita mužova je v tom, dovede-li obratně zachytit odstíny rozkoší lásky, rozvíjet je, dát jim nový sloh a vlastní výraz. Mezi dvěma lidmi, kteří se nemilují, znamená tato genialita nemravnost. Avšak laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné.“


„Živoucí lidé jsou obklopeni jakousi atmosférou, která je vlastní jenom jim, asi tak, jako postavy zachycené na holandských plátnech mistrnou rukou malířů ztratily by bez šerosvitu na své životnosti.“

„Skeptikové jsou nejsvědomitějšími lidmi.“

„Talent u člověka je něco podobného, jako krása u ženy. Je to jenom slib.“

„Dluhy! Žádný silný člověk není bez dluhů! Dluhy jsou výrazem uspokojených potřeb a náročných prostopášností.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 32 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .