Immanuel Kant citát #23249

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. - Immanuel Kant
Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“

Immanuel Kant citáty

Immanuel Kant foto

70   2984

Immanuel Kant

Datum narození: 22. duben 1724
Datum úmrtí: 12. únor 1804

Immanuel Kant byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Citáty Immanuel Kant

„I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.“

„Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.“


„Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“

„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“

„Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek. Základy metafyziky mravů“ B 66, Praha 1992, str. 91.“

„Odvaž se používat vlastní rozum!“

„Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel.“

„Rozvažování znamená působení v temnotách; nevědomí je porodní bábou myšlenek.“


„Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.“

„Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.“

„Stálá je jedině nestálost.“

„Být vyvracen není nebezpečné, být nepochopen ano...“


„S přibývajícím věkem ubývá soudnosti a geniality.“

„Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.“

„Politika musí pokleknout před mravností... Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.“

„Nebýt dospělý je tak pohodlné.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 70 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .