Isaac Newton citáty

Isaac Newton foto

9   87

Isaac Newton

Datum narození: 4. leden 1643
Datum úmrtí: 20. březen 1727
Další jména: Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton byl anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva. Jeho publikace Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, vydaná v roce 1687, položila základy klasické mechaniky a dnes bývá řazena mezi nejdůležitější knihy v historii vědy. Newton v ní popisuje zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, které se na další tři staletí staly základem vědeckého pohledu na fyzický vesmír. Newton propojil Keplerovy zákony pohybu planet s vlastní teorií gravitace a dokázal, že pohyb předmětů na Zemi se řídí stejnými pravidly jako pohyb vesmírných těles. Tím smetl poslední pochyby o heliocentrismu a přispěl k vědecké revoluci.


„V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách.“

„Jak jste dosáhl tolika geniálních objevů? Tím, že jsem o nich přemýšlel.“


„Dospěl-li jsem tak daleko, tedy jen dík tomu, že jsem stál na ramennou obrů.“

„Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrávalo najednou.“

„Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...“

„Ani jeden veliký objev se nerodil bez smělého odhadu.“

„Hypotézy vytvářím, avšak hypotézám - ani svým vlastním - nevěřím do posledního písmene.“

„We build too many walls and not enough bridges.“

„Člověk se musí rozhodnout buď nic nového nevytvořit, nebo se stát otrokem, aby nové obhájil.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .