Ivan Fontana citáty strana 3


„Ještě nikdo nespatřil jak se dnešek proměňuje v zítřek. I kdyby celou noc oka nezamhouřil, i kdyby o půlnoci ani nemrkl a nad ránem neusnul a nesnil, nikdy nezachytí společný paprsek dvou dnů, který praskne jako přepjatá struna harfenistky v lůně noci a vydá vysoký, neslyšitelný tón, protože noc slábne jako slábnou polibky lásky nad ránem a den uhodí svou první vteřinou, prvním korpuskulárním kvantem svítání a bleskem vyslaným z jádra vesmíru, prvním světlým okamžikem nového dne, zakaleného na kovadlince noci.“

„Člověk je nejčistší ve své nahotě. Neskrývá ho přece jen oděv, ale i jeho uzavřenost.“


„Myšlenky nemají rozměr a proto je měříme podle obsahu.“

„Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků.“

„Ani obhájce pravdy nesmí být jmenován ex offo.“

„Laser: tříska slunce.“

„Život na vlásku se dá pojistit bezdrátovým spojením.“

„Trefí-li aforista do černého - zasáhne mozek.“


„Pro mnohé je snazší odvolat několik lidí z funkce, než vlastní slova.“

„Boj za pravdu nepotřebuje verbíře.“

„Požární řád neplatí pro hořící termíny.“

„Iluze neví, co si počít s virtualitou.“


„Silná demokracie musí mít dost privilegií pro všechny.“

„Svoboda myšlení je svazována řetězy akademických cen a hodností.“

„Cizince a lásku poznáme na první pohled. Cizinec se nám jeví pošetilý hned; láska dokáže pravý opak, časem totiž z pošetilosti usvědčí nás.“

„Aforismus umožňuje položit myšlenky do zákrytu tak, aby každá vybočovala z řady.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 100 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .