Ivan Fontana citáty strana 3

„Ani obhájce pravdy nesmí být jmenován ex offo.“

„Laser: tříska slunce.“


„Člověk je nejčistší ve své nahotě. Neskrývá ho přece jen oděv, ale i jeho uzavřenost.“

„Láska hory přenáší, ale zklamání neunese.“

„Život na vlásku se dá pojistit bezdrátovým spojením.“

„Myšlenky nemají rozměr a proto je měříme podle obsahu.“

„Trefí-li aforista do černého - zasáhne mozek.“

„Internet znamená přístup k pramenům, nedivme se však, že jde často o fata morgánu.“


„Slabý myšlenkový proud dokáže strhnout jen bezbřehou hloupost.“

„Boj za pravdu nepotřebuje verbíře.“

„Cizince a lásku poznáme na první pohled. Cizinec se nám jeví pošetilý hned; láska dokáže pravý opak, časem totiž z pošetilosti usvědčí nás.“

„Iluze neví, co si počít s virtualitou.“


„Silná demokracie musí mít dost privilegií pro všechny.“

„Svoboda myšlení je svazována řetězy akademických cen a hodností.“

„Aforismus umožňuje položit myšlenky do zákrytu tak, aby každá vybočovala z řady.“

„Hlupák si vezme slovo, kdykoli se naskytne vhodná chvíle k mlčení.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 100 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .