Ivan Fontana citáty strana 3

„Ani obhájce pravdy nesmí být jmenován ex offo.“

„Když se blýská na lepší časy, počítejte s tím, že někde musí uhodit.“


„Člověk stárne tím, že zůstává stejný.“

„Laser: tříska slunce.“

„Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků.“

„Myšlenky nemají rozměr a proto je měříme podle obsahu.“

„Láska hory přenáší, ale zklamání neunese.“

„Internet znamená přístup k pramenům, nedivme se však, že jde často o fata morgánu.“


„Život na vlásku se dá pojistit bezdrátovým spojením.“

„Boj za pravdu nepotřebuje verbíře.“

„Člověk přestane milovat tehdy, když druhému přisoudí vinu za své neštěstí.“

„Iluze neví, co si počít s virtualitou.“


„Silná demokracie musí mít dost privilegií pro všechny.“

„Svoboda myšlení je svazována řetězy akademických cen a hodností.“

„Člověk, který se opakuje, je pokládán za sklerotika, jak je to ale, potom s historií...?“

„Hlupák si vezme slovo, kdykoli se naskytne vhodná chvíle k mlčení.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 100 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .