Ivan Fontana citáty strana 4

„Ráj na zemi bude, jakmile se požerou všechny obchodní řetězce.“

„Problém poezie je, že Pegasové byli uvězněni do spalovacích motorů.“


„Pravdy stojí vedle sebe a čekají, která získá punc vyšší pravděpodobnosti.“

„Pravdy na světě není zase tak mnoho – spíše půjde o to, umět se o ní rozdělit.“

„Ekonomika: próza psaná arabskými číslicemi.“

„Pravdu se lží vidíme málokdy pohromadě, ale setkáme se s nimi na samitu božím.“

„Pravda je závislá na tom, kdo ji dříve pojmenuje.“

„Pravda ani lež nejsou žádní obři, vždyť nám musejí projít hlavou.“


„Pokrok chápeme jako pozitivní změnu, neboť jsme zcela opomenuli kvalitativní aspekty.“

„Počítač se liší od televizního diváka tím, že má vlastní program.“

„Peníze jsou prostředkem ďábla, ale mzdu vyplácí andělé.“

„Papír je archa Mléčné dráhy.“


„Otevřené hlavy lze snadno zmanipulovat.“

„Otevřené hlavy jsou konzervy s univerzitním uzávěrem.“

„Osvícený boj za pravdu: blesková válka.“

„Musí si náměsíčník kupovat měsíční jízdenku?“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 100 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .