Jan Kollár citáty

Jan Kollár foto

9   25

Jan Kollár

Datum narození: 29. červenec 1793
Datum úmrtí: 24. leden 1852

Ján Kollár, někdy také Jan Kollár, byl básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu, píšící česky, významná osobnost českého národního obrození. Propagátor idey slovanské vzájemnosti panslavismu. Psal i pod pseudonymem Čechobratr Protištúrsky.„Život má být dílo vlastní duše.“

„Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním živočichem.“


„Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.“

„Žádný jazyk na světě snad neměl tolik odpůrcův, nezkusil tolik nezasloužených ublížení a pronásledování, nezápasil s tolikerými nebezpečnými překážkami, úšklebky a rouháním, neztratil tolik drahých pokladův, knih a spisův, hned v hltavém plameni, hned v podzemních skrýších a jeskyních, jako náš tento, a přece naposledy všecko šťastně přežil, nad nenávistí zvítězil a hloupost zahanbil.“

„Pravda nemá ustoupit zlobě.“

„Láska je u zrodu všech velkých činů.“

„Láska jest všech velkých skutků zárod, a kdo nemiloval, nemůže ani znáti, co je vlast a národ.“

„Bláznovství jest chtíti nemistrovnou rukou měřit běhy měsíční.“

„Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .