Jane Austen
Citáty o mužích

Nemohu déle mlčky naslouchat. Musím s Vámi mluvit pomocí takového prostředku, jaký mám po ruce. Rozrýváte mi duši. Napolo zoufám, napolo doufám. Neříkejte mi, že je příliš pozdě, že ten vzácný cit je navždy pryč. Znovu Vám nabízím své srdce, které pro Vás tluče ještě víc, než když jste je před osm a půl rokem téměř zlomila. Nesmíte říkat, že muž zapomíná rychleji než žena, že jeho láska dříve pohasne. Nemiloval jsem nikoho než Vás. Byl jsem snad nespravedlivý, byl jsem malicherný a uražený, věrný jsem však byl vždycky, jen kvůli Vám jsem přijel do Bathu. Jen na Vás myslím, jen pro Vás dělám plány. - Nepoznala jste to? Cožpak jste neporozuměla mé touze? - Nebyl bych čekal ani těch deset dní, kdybych byl mohl číst ve Vašich citech tak, jako Vy jste prohlédla ty moje. Mohu stěží psát. Každým okamžikem slyším něco, co mě rozechvívá. Tlumíte hlas, já však dovedu zachytit jeho zvuk, který by jiní nerozeznali. Vy předobré, ušlechtilé stvořeí! Jste k nám opravdu spravedlivá. Věříte, že muži jsou schopni opravdové náklonnosti a stálosti. Věříte, že já jsem z nich nejhorlivější a nejvěrnější.
Jane Austen


Pouze muž ví, jak málo mužům záleží na nových šatech ženy. (Opatství Northanger)
Jane Austen


Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily.
Jane Austen


Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky.
Jane Austen


O autoru - Jane Austen

Jane Austen foto

26   63

Datum narození: 16. prosinec 1775
Datum úmrtí: 18. červenec 1817
Další jména: Jane Austenová

Jane Austenová byla anglická spisovatelka, představitelka tzv. rodinného románu. Ve svých dílech obvykle zachycovala život venkovských vyšších vrstev. Hlavními postavami jejích děl bývají inteligentní, morálně silné hrdinky, které ostře kontrastují s pošetilostí svého okolí.

Podobní autoři

 Adele foto
Adele 1
britská písničkářka 1988
Herbert Louis Samuel foto
Herbert Louis Samuel 23
britský politik 1870 – 1963
Harold Nicolson foto
Harold Nicolson 2
britský politik 1886 – 1968
Robert Southey foto
Robert Southey 2
britský básník 1774 – 1843
William Henry Bragg foto
William Henry Bragg 4
britský vědec 1862 – 1942
 Alžběta II. foto
Alžběta II. 3
britská královna 1926
William Murray Mansfield foto
William Murray Mansfield 1
britský soudce 1705 – 1793
Bernard Cornwell foto
Bernard Cornwell 4
britský spisovatel 1944
John Wyndham 6
britský autor 1903 – 1969
Susanna Mary Clarke foto
Susanna Mary Clarke 6
britská autorka 1959
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .