Jean Paul Sartre citáty strana 3

„Možno existujú krajšie časy, ale súčasný je náš.“

„Možná, že by kritika více prospěla literatuře, kdyby především pomáhala pochopit dílo, kdyby je všeobecně chválila.“


„Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní.“

„Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá.“

„Každá lidská bytost žije a umírá sama, o nic méně cizí sobě než ostatním.“

„Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval.“

„Potřebuji druhého, abych plně chápal všechny struktury svého bytí.“

„Kritika může být nepohodlná, ale nikdo neříká,že člověk je tu proto, aby žil v pohodlí.“


„Puška má více částí. Škoda, že se daly dohromady.“

„Chtěl jsem dobro - byla to pošetilost. Na téhle zemi a v téhle době neoddělíš dobro od zla.“

„Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt.“

„Jsem ochoten být zlý, abych se mohl stát dobrým.“


„Člověk není nic jiného než je jeho život.“

„Člověk není nic jiného než to, čím se udělá.“

„Dlouho jsem pokládal pero za meč, ale nyní vidím naši bezmocnost.“

„Nicota obchází bytí. To znamená, že bytí nemá žádnou potřebu nicoty, má-li být uvažováno, a my můžeme vyčerpávajícím způsobem prozkoumat jeho ideu, aniž najdeme sebemenší stopu po nicotě. Ale na druhé straně nicota, která není, může mít jen propůjčenou existenci a získává tak své bytí z bytí. S nicotou jejího bytí se utkáváme pouze uvnitř hranic bytí, a totální zánik bytí by neznamenal nastolení říše ne-bytí, ale naopak současná zánik nicoty. Nebytí existuje pouze na hranici bytí.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 65 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .