Jean Paul citáty strana 4


„Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.“

„Srdce a zvony pukají při silném nárazu.“


„Nešťastni jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají ani smysl pro vážnost.“

„Ženské neřesti jsou opovrženíhodnější, protože častěji vyvěrají ze slabosti, zatímco mužské ze síly.“

„Radost svádí člověka k upřímnosti.“

„Milenci jsou večer nejohnivější, manželé nejhádavější, z těchže důvodů.“

„Ženy hovoří upřímně a jednají zrádně.“

„Člověk nepozná jak je dobrý, dokud polovina jeho štěstí nezávisí na velkém hříchu.“


„V lásce jsme nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.“

„U žen je všechno srdce, dokonce i hlava.“

„Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.“

„Člověk je dobrý a nechce, aby se lidé hrbili před někým jiným než před ním.“


„Nikdy neprojevuj vzdor a odvahu řečmi, vždy jen činy - budeš mít méně nepřátel.“

„Člověk nikdy není tak mimořádně moudrý, hloupý, zlý, dobrý, aby se tomu někdo musel divit, a kdo se diví, není s to takový být.“

„Chytrost bez citu je mlýnský kámen bez zrna.“

„Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, ne však jejich ješitnosti.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 124 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .