Jean Paul citáty strana 5

„Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.“

„Matky dávají našemu životu teplo, otcové světlo.“


„Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu.“

„Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.“

„Člověk si ovšem může myslet a říkat, že existují malí lidé, ale nemá si myslet, že patří k těm velkým.“

„Jsou lidé, kteří potřebují teprve příležitost k tomu, aby byli ctnostní.“

„Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet.“

„Ženy zachovávají vlastní tajemství, muži cizí.“


„Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo.“

„V lásce lze vše posvětit, ale také znesvětit a pošpinit.“

„Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb.“

„Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním.“


„Žádné sliby se nedodržují hůře a s větším zpožděním než ty, u nichž není stanoven čas.“

„Deset polibků se zapomene snadněji než jeden.“

„Jen ten je šťastný, kdo rozumí aforismům.“

„Kdo se nechce stát misogynem, ať nikdy neposlouchá, když se mezi sebou hádají dvě ženy.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 124 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .