Jean Paul citáty strana 5

„Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat - musíme je taky někdy nechat běžet.“

„V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl.“


„Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.“

„Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet.“

„Ženy zachovávají vlastní tajemství, muži cizí.“

„Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb.“

„Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.“

„Jsou lidé, kteří potřebují teprve příležitost k tomu, aby byli ctnostní.“


„Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu.“

„Člověk si ovšem může myslet a říkat, že existují malí lidé, ale nemá si myslet, že patří k těm velkým.“

„V lásce lze vše posvětit, ale také znesvětit a pošpinit.“

„Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo.“


„Lidé vyžadují jen v prvních týdnech od hofmistra, knížete, faráře ap. zvláštní přednosti; poté může vše zůstat při starém.“

„Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let.“

„Abychom dospěli k pravdě, měli bychom se všichni snažit hájit mínění odpůrců.“

„Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 124 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .