Jean Paul citáty strana 5


„Plášť lásky zakrývá všechny chyby.“

„Nic tak nenarušuje lásku jako zahanbení.“


„Láska zmenšuje jemnost žen a znásobuje jemnost mužů.“

„Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat - musíme je taky někdy nechat běžet.“

„Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.“

„Jsou lidé, kteří potřebují teprve příležitost k tomu, aby byli ctnostní.“

„Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo.“

„Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet.“


„Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.“

„Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu.“

„Člověk si ovšem může myslet a říkat, že existují malí lidé, ale nemá si myslet, že patří k těm velkým.“

„Ženy zachovávají vlastní tajemství, muži cizí.“


„V lásce lze vše posvětit, ale také znesvětit a pošpinit.“

„Žádná doba nepotřebuje básníka tolik, jako ta, jež má za to, že ho může postrádat.“

„Lidé častěji lichotí, než chválí.“

„Lidé s omezenými silami a omezenou fantazií jsou schopni, jakmile jejich fantazie zbují, mnohem větších divokostí než člověk s velkou fantazií a silou.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 124 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .