Jean Paul citáty strana 5

„Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.“

„Matky dávají našemu životu teplo, otcové světlo.“


„Ženy zachovávají vlastní tajemství, muži cizí.“

„Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.“

„Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu.“

„Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb.“

„Jsou lidé, kteří potřebují teprve příležitost k tomu, aby byli ctnostní.“

„Člověk si ovšem může myslet a říkat, že existují malí lidé, ale nemá si myslet, že patří k těm velkým.“


„Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet.“

„V lásce lze vše posvětit, ale také znesvětit a pošpinit.“

„Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo.“

„Hlava se vždycky mění, dobré srdce málokdy.“


„Cestování učí nestoudnosti.“

„Mocné ideje oslabují paměť.“

„Po velkém hříchu se každý bez rozpaků dopustí malého, aby zakryl ten velký.“

„Jedno pokolení neodpustí druhému jen vlastní chyby.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 124 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .