John Donne citáty

John Donne foto

8   148

John Donne

Datum narození: 1572
Datum úmrtí: 31. březen 1631

John Donne byl anglický básník a anglikánský kněz, hlavní představitel tzv. metafyzické poezie.

Citáty John Donne

„Tělo rozžhavené láskou chladne celý život.“

„Nepyšni se, Smrti, že tě nazývají mocnou a strašlivou, neboť takovou nejsi.“


„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“

„Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá.“

„Krása lásky spočívá v pošetilosti srdcí, nikoliv ve snášenlivosti duší.“

„Nač se dívat na umrlčí lebku v prstenu, když ji nosím ve své tváři?“

„Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je kusom pevniny, kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva; a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.“

„Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem součástí lidstva.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .