Karel Čapek citáty strana 4

„Zásady jsou sice krásná věc, ale musí se z nich slevit, aby se našel střed mezi různorodými zájmy.“

„Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý.“


„Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.“

„Když nemám co dělat, pracuji.“

„Víte, kdo je nejbohatší? To se rozumí, že milenci; ne však pro různé duševní poklady a državy, nýbrž pro celou spoustu hmotných věcí, které si beztrestně přisvojují. „Pamatuješ se, Pepo, na tu naši lavičku? Víš tam v našem lese, co jsme tenkrát šli?“ Těm nestydům stačí, aby tamtudy jednou šli, a už je to jejich!“

„Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě.“

„Jediná dokonalost, které moderní civilizace dosahuje, je mechanická; stroje jsou nádherné a bezvadné, ale život, který jim slouží nebo je jimi obsluhován, není nádherný ani lesklý ani dokonalejší ani sličnější.“

„Člověk ani neví, kolika lidem ublížil.“


„Žena se dá zabít z lásky, ale nedá se zabít ze zásady.“

„Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.“

„O vůli národa mluví obyčejně ti, kdo národu poroučejí.“

„Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.“


„Každý trpěný nebo zakrývaný zlořád je cosi jako kapitálek ukládaný ve prospěch příštích politických dobrodruhů a šarlatánů... "Politická nutnost" říká se věcem, které nejsou jaksi docela v pořádku, ale o kterých to nechceme říci.“

„Neumíš-li být silná jako dub, buď silná jako jalovec nebo houževnatá mateřídouška. Ta, co bez reptání přijímá žár a sucho, zimu, plodnost i zranění.“

„Není zlých pravd. Jsou jen zlé skutečnosti.“

„Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 220 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .