Karel Čapek citáty strana 5

„Anonym: Člověk, který má svou čest. Pod svým jménem bych to nepsal.“

„Republika, která dala hlasovací právo analfabetům a tetkám, si nemůže dovolit luxus "kulturního boje".“


„Každá dokonalá báseň je jedno velké vítězství, každá sladká sloka je celé království míru.“

„Štěstí nepochází z velikosti života, ale z jeho malých a osvěžujících věcí, které se musí pěstovat a vyhledávat... Ostatně - štěstí nemusí být ničím veselým a blaženým, jsem si skoro jist, že štěstí mohou být velká a tragická jako umělecká díla.“

„Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.“

„Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.“

„Říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat.“

„Láska je cit nevýslovný a matoucí.“


„Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli podle moudrosti.“

„Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta.“

„Každý člověk by měl něco hledat.“

„Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.“


„Zrcadlo: "Člověk je jen má představa".“

„Klasická literatura je ta literatura, od které už nečekáme, že nám bude povídat něco nového. Proto si ji tak vysoce vážíme, a proto ji také nečteme.“

„Smlouvy jsou k tomu, aby je plnil slabší.“

„Já to nedělám pro sebe, ale pro peníze.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 220 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .