Karel Havlíček Borovský citáty

Karel Havlíček Borovský foto

44   268

Karel Havlíček Borovský

Datum narození: 31. říjen 1821
Datum úmrtí: 29. červenec 1856

Karel Havlíček Borovský, pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček, byl český básník, novinář, ekonom a politik. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky pak patří k tzv. 2. generaci národních buditelů.

Citáty Karel Havlíček Borovský


„Tak to chodí na tom světě
každou chvíli jinák,
dneska ctí tě za svatého,
zítra budeš sviňák.“

„Něco jiného je úřednictvo a něco zcela jiného byrokracie, úřednictvo musí být v každém dobře řízeném státě, byrokracie je neštěstí každého. (...)“


„Není nad původnost, každý po ní touží; lidé chodí přes most, to já půjdu louží.“

„Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit.“

„Lenoš a řvi, dají mzdu dví! Pracuj a kuš, hubu suš!“

„Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.“

„Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše.“

„Hlavní pravidla proti kněžím jsou dvě: 1. Nic jim nedávat. 2. Nic jim nevěřit. – Pak je s nimi lehko.“


„Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.“

„Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!“

„Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde.“

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít žádné jmění, nýbrž aby bylo všechno společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tady hned na první pohled každý, že takové učení je nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojit z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy chtěli z člověka učinit něco buď lepšího, neb horšího, ale vždy něco jiného, než je člověk.“


„Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu naleznul.“

„Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl? Kdo tedy se chce ujímati lidu, musí k tomu míti jiné a vyšší pohnutky nežli vděčnost a odměnu od něho: ve zdaru svého díla, ve svém srdci a ve vděčném přátelském uznání malého počtu svých stejně smýšlejících musí hledati jedinou odměnu, nechce-li býti brzy zklamán.“

„Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého.“

„Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje a víra.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 44 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .