Karel Havlíček Borovský citáty

Karel Havlíček Borovský foto

44   246

Karel Havlíček Borovský

Datum narození: 31. říjen 1821
Datum úmrtí: 29. červenec 1856

Karel Havlíček Borovský, pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček, byl český básník, novinář, ekonom a politik. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky pak patří k tzv. 2. generaci národních buditelů.

Citáty Karel Havlíček Borovský

„Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit.“

„Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu naleznul.“


„Lenoš a řvi, dají mzdu dví! Pracuj a kuš, hubu suš!“

„Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl? Kdo tedy se chce ujímati lidu, musí k tomu míti jiné a vyšší pohnutky nežli vděčnost a odměnu od něho: ve zdaru svého díla, ve svém srdci a ve vděčném přátelském uznání malého počtu svých stejně smýšlejících musí hledati jedinou odměnu, nechce-li býti brzy zklamán.“

„Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!“

„Tak to chodí na tom světě
každou chvíli jinák,
dneska ctí tě za svatého,
zítra budeš sviňák.“

„Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého.“

„Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.“


„Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje a víra.“

„Poctivému hrozí jenom hlad, zloději zas jenom šibenice. Český literát má trampot více, jemu hrozí hlad i šibenice.“

„Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.“

„Co sám nerad, nečiň jiným, pravil kantor žáku kdesi, tahaje ho za pačesy.“


„Pořádný muž od lúzy tím se označuje, že čemu nerozumí, to neprovozuje.“

„Prospěšná bývá rada jen v jednom případě - když jde Pokora k Moudrosti pro radu.“

„Taškář je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává, co sám nevěří.“

„Nečinně se chovat, je nazpět jít.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 44 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .