Karl Marx citáty

Karl Marx foto

40   372

Karl Marx

Datum narození: 5. květen 1818
Datum úmrtí: 14. březen 1883
Další jména: Karol Marx

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu. Mezi jeho nejznámější díla patří Ekonomicko-filosofické rukopisy, Komunistický manifest a nedokončený Kapitál.

Citáty Karl Marx


„Rozvod není nic jiného než prohlášení - toto manželství je zemřelé manželství, jeho existence je jen zdání a klam.“

„Demokracie je cestou k socialismu.“


„Byrokracie miluje iracionálnost.“

„Náboženství je opium lidstva.“

„Hromadění kapitálu zmnožuje dělbu práce, dělba práce zmnožuje počet dělníků; a naopak počet dělníků zmnožuje dělbu práce, tak jako dělba práce zmnožuje hromadění kapitálu. Tato dělba práce na jedné straně a hromadění kapitálu na druhé straně způsobují, že se dělník víc a víc stává závislým čistě na práci a to na určité, velmi jednostranné, strojové práci. Je tedy duchovně i tělesně snižován na úroveň pouhého stroje a místo člověka se z něho stává jakási abstraktní činnost a břicho, a zrovna tak upadá do stále větší závislosti na všech výkyvech tržní ceny, na způsobu použití kapitálů a na rozmaru boháčů. Stejně tak tím, že roste třída lidí, kteří jen pracují, zvyšuje se i konkurence mezi dělníky, snižuje se tedy jejich cena. Toto postavení dělníka vrcholí v tovární výrobě. “

„Dějiny se obvykle opakují dvakrát: nejdříve jako drama a později jako komedie.“

„Jací jsou lidé, taková je i diskuze.“

„Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí.“


„Použijeme-li k dobrému cíli špatných prostředků, přestává být cíl dobrý.“

„Uhýbat před bojem, vyžaduje více obětí než boj sám.“

„Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.“

„Dosáhne-li kapitalista zisku, nemusí to nutně znamenat zisk i pro dělníka, ale ztrácí-li kapitalista, znamená to nutně i ztrátu pro dělníka.“


„Jestliže tvoří člověk jen pro sebe, může se stát slavným vědcem, velkým učencem, vynikajícím básníkem, ale nikdy nebude dokonalým, opravdu velikým člověkem.“

„Největším životním nebezpečím pro každou bytost je, že ztrácí sebe samu. Proto je nesvoboda vlastním smrtelným nebezpečím pro člověka.“

„Kdyby nebylo těch, kteří tvoří hodnoty, nebylo by ani co ukrást.“

„Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 40 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .