Klement Gottwald citáty

Klement Gottwald foto

15   19

Klement Gottwald

Datum narození: 23. listopad 1896
Datum úmrtí: 14. březen 1953

Klement Gottwald byl československý komunistický politik, jenž od roku 1929 zastával úřad poslance Národního shromáždění, po druhé světové válce vykonával nejdříve funkci premiéra ve své první a druhé vládě. Čtyři měsíce po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl zvolen prezidentem Československa.„V bahně zrady skončí rozbíječi národní jednoty, všichni velezrádci a záškodníci.“

„Kapitalisté mají pohádkové zisky, zatímco dělníci mají hlad.“


„Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budujících velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují spolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře, rozplyne se v atomy, ale hodnota, hodnota mé práce ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já bezvýznamný, bezejmenný dělník jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný.1921“

„Jednoho dne zatočíme s vámi právě tak, jako zatočili ruští bolševici s carem, s buržoazií a Kerenským.“

„Do Moskvy se jezdíme radit, jak Vám kapitalistům zakroutit krkem …“

„Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preise, vy jste pod komandem Společnosti národů, to jest společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum k Petschkům, Weimannum, Rotschildům a Preisům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry… Přejde vás smích! .“

„Odchází jedna z nejvýznamnějších postav naší historie. Nechť je Vaše hoře mírněno vědomím, že je sdílíme všichni s Vámi. (kondolenční telegram paní Haně Benešové)“

„Právě jsem se vrátil z Hradu...“


„Pryč od Říma a směrem k národní církvi ... Je nutné církev neutralizovat a dostat ji do svých rukou tak, aby sloužila režimu.Prohlášení Klementa Gottwalda na schůzi ÚV KSČ 9. června 1948“

„Kdo nejde s námi, jde proti nám.“

„To je nesmírně ostrá zbraň, kterou můžeme odseknout samé kořeny buržoazie.V reakci na velký a malý retribuční dekret.“

„Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal.Citace z projevu Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí 25. února 1948“


„Budeme štvát hladové dělníky proti fabrikantům, domkáře proti velkostatkářům, vojáky proti generálům. My budeme štvát a rušit váš klid... A my se chodíme do Moskvy učit. Víte co? My se od ruských bolševiků chodíme učit, jak vám zakroutit krkem, a vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry. Přejde vás smích.... (z jeho prvního projevu ve Sněmovně, předneseného v roce 1929 )“

„Tahle je to lepší. (reakce na otázku, proč jeho manželka Marta není členkou KSČ)“

„Nevím o tom [že by Gottwald odmítl podepsat předložený rozsudek] ani milost nepodepsal. To hodně vypovídá. My si ho představujeme podle sebe jako člověka, který to složitě řešil a který se kvůli tomu opíjel, aby nějak překonal složitá muka předtím, než to jako vždycky podepsal...“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .