Konfucius citáty

  Konfucius foto

101   3453

Konfucius

Datum narození: 22. září 550 př. n. l.
Datum úmrtí: 478 př. n. l.

Konfucius byl čínský filozof, sociální politik a státník. Jeho morální filozofie vycházela z náboženské úcty. V návaznosti na Konfuciovo učení se rozvíjí konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin náboženství východní Asie.

Citáty

„Nespokojenost se sebou samým je ctnost. Nespokojenost s jinými je chyba a počátek velkého trápení.“

„Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.“


„Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.“

„Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění.“

„Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.“

„Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji.“

„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“


„Skutečnou chybou je chybu nenapravit.“

„Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.“

„Nevšímá-li si člověk problémů, které jsou vzdálené, bude mít s nimi starosti až se přiblíží.“

„Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.“


„Chyby každého člověka ukazují, kam patří.“

„Žena se za svého života podřizuje třem mužům: v dětství otci, v zralém věku svému muži a ve stáří svému synovi. Běda ženě, která se tomu vzepře.“

„Nevíš ještě, co je život; jak můžeš vědět, co je smrt?“

„Šlechetný člověk je smířlivý, ale ne povolný. Člověk malý je povolný, ale ne smířlivý.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 101 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .