Konfucius citát #10582

  Konfucius foto
Konfucius 102
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“

Konfucius citáty

  Konfucius foto

102   3842

Konfucius

Datum narození: 22. září 550 př. n. l.
Datum úmrtí: 478 př. n. l.

Konfucius byl čínský filozof, sociální politik a státník. Jeho morální filozofie vycházela z náboženské úcty. V návaznosti na Konfuciovo učení se rozvíjí konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin náboženství východní Asie.

Citáty Konfucius


„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“

„Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“


„Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.“

„Vědět je uznat, když něco víš, že to víš, a když něco nevíš, uznat, že to nevíš.“

„K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.“

„Kořenem zla je nedostatek poznání.“

„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“

„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“


„Je-li pohromadě deset žen, mluví jich dvacet.“

„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“

„Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.“

„Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.“


„I to největší moře má své břehy; bezbřehá je pouze lidská hloupost.“

„Je vždy lépe být druhým než prvním manželem vdovy.“

„Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme.“

„Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 102 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .