Konfucius citát #16767

  Konfucius foto
Konfucius 101
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.“

Konfucius citáty

  Konfucius foto

101   3449

Konfucius

Datum narození: 22. září 550 př. n. l.
Datum úmrtí: 478 př. n. l.

Konfucius byl čínský filozof, sociální politik a státník. Jeho morální filozofie vycházela z náboženské úcty. V návaznosti na Konfuciovo učení se rozvíjí konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin náboženství východní Asie.

Citáty

„Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.“

„Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji.“


„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“

„Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.“

„Skutečnou chybou je chybu nenapravit.“

„Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění.“

„Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.“


„Nevšímá-li si člověk problémů, které jsou vzdálené, bude mít s nimi starosti až se přiblíží.“

„Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.“

„Chyby každého člověka ukazují, kam patří.“

„Žena se za svého života podřizuje třem mužům: v dětství otci, v zralém věku svému muži a ve stáří svému synovi. Běda ženě, která se tomu vzepře.“


„Nevíš ještě, co je život; jak můžeš vědět, co je smrt?“

„Šlechetný člověk je smířlivý, ale ne povolný. Člověk malý je povolný, ale ne smířlivý.“

„Jestliže budeš sedět na místě a udržíš sebekázeň, jestliže jsi oddán práci, ať je jakákoli, jestliže si ve styku s lidmi počínáš s veškerou ušlechtilostí, pak se můžeš vypravit i k barbarům a budeš tam potřebný.“

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 101 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .