Konfucius citát #989

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj. -   Konfucius
  Konfucius foto
Konfucius 101
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“

Konfucius citáty

  Konfucius foto

101   3444

Konfucius

Datum narození: 22. září 550 př. n. l.
Datum úmrtí: 478 př. n. l.

Konfucius byl čínský filozof, sociální politik a státník. Jeho morální filozofie vycházela z náboženské úcty. V návaznosti na Konfuciovo učení se rozvíjí konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin náboženství východní Asie.

Citáty

„Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.“

„Skutečnou chybou je chybu nenapravit.“


„Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění.“

„Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.“

„Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.“

„Nevšímá-li si člověk problémů, které jsou vzdálené, bude mít s nimi starosti až se přiblíží.“

„Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.“

„Chyby každého člověka ukazují, kam patří.“


„Žena se za svého života podřizuje třem mužům: v dětství otci, v zralém věku svému muži a ve stáří svému synovi. Běda ženě, která se tomu vzepře.“

„Nevíš ještě, co je život; jak můžeš vědět, co je smrt?“

„Šlechetný člověk je smířlivý, ale ne povolný. Člověk malý je povolný, ale ne smířlivý.“

„Jestliže budeš sedět na místě a udržíš sebekázeň, jestliže jsi oddán práci, ať je jakákoli, jestliže si ve styku s lidmi počínáš s veškerou ušlechtilostí, pak se můžeš vypravit i k barbarům a budeš tam potřebný.“


„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

„V mládí bez skromnosti, jak to bývá u mladíků; v mužných letech bez kloudného díla; a žít tak pořád až do zbytečného stáří - tak tomu říkám rána morová.“

„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“

„Ten, kdo se upírá výhradně k svým zájmům a prospěchu, nadělá si spoustu nepřátel.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 101 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .