Kurt Cobain citáty strana 2„Nenávidím mámu, nenávidím tátu...“

„I think I'm dumb or maybe just happy. — Myslím, že jsem hloupý, nebo možná prostě šťastný. ("Dumb")“


„It's OK eat fish 'cause they don't have any feelings - Je v pořádku jíst ryby protože nemají žádné pocity.("Something In The Way")“

„And just maybe I'm to blame for all I've heard, but I'm not sure - Nebo možná můžu za všechno já, podle toho co jsem slyšel,ale to není jistý.("Lithium")“

„Je mi jedno, co si myslíte, ledaže je to o mně. (Píseň Drain You)“

„I'd rather be hated for who I am, than loved for who I am not. — Raději budu nenáviděn pro to, co jsem, než milován pro to, co nejsem.“

„It's better to burn out than fade away. — Je lepší shořet než vyhasnout. (Z dopisu na rozloučenou. POZOR! Jedná se o citaci Neila Younga z písně "My My, Hey Hey!")“

„I'd rather be dead than be cool. — Radši bych byl mrtvý než cool. ("Stay Away")“


„I´m worse at what I do best and for this gift I feel blessed — Jsem nejhorší v tom, co dělám nejlépe, a za tento dar se cítím požehnán. ("Smells Like Teen Spirit")“

„It amazes me, the will of instict. — Udivuje mě síla instinktu. ("Polly")“

„You see a lot up there, but don't be scared.Who needs action when you got words? - Vidíš tam toho hodně, ale neboj se,kdo potřebuje činy, když máš slova?("Plateau")“

„With the lights out, it's less dangerous. — Bez světel je to méně nebezpečné. ("Smells like teen spirit")“

Zobrazeno 17-28 citátů z celkem 28 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .