ľudovít Velislav Štúr citáty

ľudovít Velislav Štúr foto

21   7

ľudovít Velislav Štúr

Datum narození: 28. říjen 1815
Datum úmrtí: 12. leden 1856
Další jména: Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr, plným jménem Ludevít Velislav Štúr, byl nejvýznamnější představitel slovenského národního života v polovině 19. století. Byl poslancem uherského sněmu za město Zvolen v letech 1848-1849, kodifikátorem současné spisovné slovenštiny založené na středoslovenských nářečích , jedním z hlavních aktérů Slovenského povstání v letech 1848-1849, politikem, jazykovědcem, učitelem, spisovatelem a novinářem.


„Člověk, který k osobnosti neprišel, je dítě.“

„Člověk, ktorý k osobnosti neprišiel, je dieťa.“


„Vyučovanie má srdce ušľachtiť, myseľ osvietiť, člověka do života a světa pripraviť.“

„Přátelství existuje pouze tak dlouho, dokud se nezmění okolnosti za kterých vzniklo“

„My dali sme sa do služby ducha, preto musíme prejsť cestu života tŕnistú.“

„Člověk slovanský, spojený s přírodou svazkem nerozlučitelným, obzírá se na ni ustavičně, nachází v ní položení duše své zobrazené, úkazy její béře za význam stavu svého i událostí jeho se týkajících, a příroda na vzájem ponouká jej, aby jí i hnutím jejím rozuměl a zobrazil si na nich stav svůj i city své duše. V tomto spojení má se jeden ke druhému a rozumějí si oba dobře i bez výrazných slov jako staří známí a přátelé.“

„Nesvornosť plodí ten, kto iných samovoľne podkopáva, kto iným zlomyseľne škodiť chce.“

„Menej troviť, viacej tvoriť.“


„Čím väčší, znamenitejší duchovia u ktoréhokoľvek národa povstali, tým krajšia, jadrnejšia, čistejšia, uloženejšia bola ich reč.“

„Hádka, v čase potrebnom a primeranom začatá a vedená, nie je nič zlého a nešťastného.“

„Hnusota je len lenivieť a hlivieť.“

„Každá báseň je obraz svojho spôsobu.“


„Každý je sám sebe najbližší.“

„Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený.“

„Napomáhať celku, veci obecnej, je nielen pekné, ale je spojené aj s osohom každého.“

„Podliaci by sme boli, keby sme všetko, čo môžeme, za nášho muža neurobili.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 21 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .