Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

71   2663

Mahátma Gándhí

Datum narození: 2. říjen 1869
Datum úmrtí: 30. leden 1948
Další jména: Móhandás Karamčand Gándhí

Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí, byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá, který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Gándhí je znám ve světě pod přízviskem mahátma, „Velký duch“, který mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur a v Indii také pod přízviskem bápú, „otec“. V Indii mu byl formálně udělen titul „Otec národa“ a 2. říjen, den jeho narozenin, je každoročně vzpomínán jako Gándhí džajanti. 15. května 2007 přijala Organizace spojených národů rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za „Světový den nenásilí“.

Citáty

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“

„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“


„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Netoužím po pomíjivém pozemském království. Usiluji o království nebeské, jímž je duchovní osvobození. K tomuto cíli není pro mě nutno, abych hledal útočiště v jeskyni. Nosím svou jeskyni s sebou.“

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

„Je-li válka, odkládá básník lyru, právník své spisy a student učebnice. Až válka skončí, bude básník zpívat, právník pomáhat řešit spory a student studovat.“

„Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.“

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“


„Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.“

„Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.“

„Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“


„Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.“

„Milovat své dokáže každý živočich, ale jen lidskost se dovede nadechnout pro lásku ke společnému.“

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

„Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 71 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .