Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

71   2820

Mahátma Gándhí

Datum narození: 2. říjen 1869
Datum úmrtí: 30. leden 1948
Další jména: Móhandás Karamčand Gándhí

Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí, byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá, který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Gándhí je znám ve světě pod přízviskem mahátma, „Velký duch“, který mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur a v Indii také pod přízviskem bápú, „otec“. V Indii mu byl formálně udělen titul „Otec národa“ a 2. říjen, den jeho narozenin, je každoročně vzpomínán jako Gándhí džajanti. 15. května 2007 přijala Organizace spojených národů rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za „Světový den nenásilí“.

Citáty Mahátma Gándhí

„Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty.“

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“


„Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.“

„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“

„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“

„Oko za oko a svět bude slepý.“

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“


„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

„Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.“

„Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.“


„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“

„Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.“

„Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“

„Je-li válka, odkládá básník lyru, právník své spisy a student učebnice. Až válka skončí, bude básník zpívat, právník pomáhat řešit spory a student studovat.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 71 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .