Mahátma Gándhí citát #14442

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

71   2753

Mahátma Gándhí

Datum narození: 2. říjen 1869
Datum úmrtí: 30. leden 1948
Další jména: Móhandás Karamčand Gándhí

Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí, byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá, který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Gándhí je znám ve světě pod přízviskem mahátma, „Velký duch“, který mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur a v Indii také pod přízviskem bápú, „otec“. V Indii mu byl formálně udělen titul „Otec národa“ a 2. říjen, den jeho narozenin, je každoročně vzpomínán jako Gándhí džajanti. 15. května 2007 přijala Organizace spojených národů rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za „Světový den nenásilí“.

Citáty Mahátma Gándhí

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“


„Je-li válka, odkládá básník lyru, právník své spisy a student učebnice. Až válka skončí, bude básník zpívat, právník pomáhat řešit spory a student studovat.“

„Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.“

„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“

„Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.“


„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

„Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum.“

„Člověk má klíč k uzamčení nežádoucí myšlenky.“

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“


„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

„Oko za oko a svět bude slepý.“

„Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.“

„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 71 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .