Mahátma Gándhí citát #14442

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

71   2672

Mahátma Gándhí

Datum narození: 2. říjen 1869
Datum úmrtí: 30. leden 1948
Další jména: Móhandás Karamčand Gándhí

Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí, byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá, který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Gándhí je znám ve světě pod přízviskem mahátma, „Velký duch“, který mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur a v Indii také pod přízviskem bápú, „otec“. V Indii mu byl formálně udělen titul „Otec národa“ a 2. říjen, den jeho narozenin, je každoročně vzpomínán jako Gándhí džajanti. 15. května 2007 přijala Organizace spojených národů rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za „Světový den nenásilí“.

Citáty

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“


„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“

„Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

„Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání Pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské plány, výsledek není nikdy škodlivý a je často lepší než jsme čekali.“

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“


„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“

„Netoužím po pomíjivém pozemském království. Usiluji o království nebeské, jímž je duchovní osvobození. K tomuto cíli není pro mě nutno, abych hledal útočiště v jeskyni. Nosím svou jeskyni s sebou.“

„Je-li válka, odkládá básník lyru, právník své spisy a student učebnice. Až válka skončí, bude básník zpívat, právník pomáhat řešit spory a student studovat.“

„Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.“


„Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.“

„Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.“

„Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.“

„Milovat své dokáže každý živočich, ale jen lidskost se dovede nadechnout pro lásku ke společnému.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 71 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .