Mahátma Gándhí citát #3651

Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud. - Mahátma Gándhí
Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

71   3239

Mahátma Gándhí

Datum narození: 2. říjen 1869
Datum úmrtí: 30. leden 1948
Další jména: Móhandás Karamčand Gándhí

Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí, byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá, který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Gándhí je znám ve světě pod přízviskem mahátma, „Velký duch“, který mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur a v Indii také pod přízviskem bápú, „otec“. V Indii mu byl formálně udělen titul „Otec národa“ a 2. říjen, den jeho narozenin, je každoročně vzpomínán jako Gándhí džajanti. 15. května 2007 přijala Organizace spojených národů rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za „Světový den nenásilí“.

Citáty Mahátma Gándhí


„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“


„Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.“

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“

„Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.“

„Člověk má klíč k uzamčení nežádoucí myšlenky.“

„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“

„Slepé poddanství z lásky je horší než poddanství vynucené bičem tyrana. Otroku násilí zbývá naděje, otrok lásky ji nemá.“


„Žijte, jako byste měli zítra umřít. Učte se, jako byste měli žít navěky.“

„Každý z nás je příkladem pro někoho jiného a každý z nás je povinen vytvářet takovou budoucnost, jakou si přejeme.“

„Nespolupracovat se zlem je naší povinností stejně tak jako spolupracovat s dobrem.“

„Rozum je zdrojem vší ctnosti.“


„Dobrý člověk se bude bránit zlému systému celou svou duší...“

„Nejdříve vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují a pak vyhrajete.“

„Sám buď změnou, již chceš vidět ve světě.“

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 71 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .