Mahátma Gándhí citát #3651

Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud. - Mahátma Gándhí
Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

71   2814

Mahátma Gándhí

Datum narození: 2. říjen 1869
Datum úmrtí: 30. leden 1948
Další jména: Móhandás Karamčand Gándhí

Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand Gándhí, byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá, který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Gándhí je znám ve světě pod přízviskem mahátma, „Velký duch“, který mu dal indický básník Rabíndranáth Thákur a v Indii také pod přízviskem bápú, „otec“. V Indii mu byl formálně udělen titul „Otec národa“ a 2. říjen, den jeho narozenin, je každoročně vzpomínán jako Gándhí džajanti. 15. května 2007 přijala Organizace spojených národů rezoluci, která prohlašuje 2. říjen za „Světový den nenásilí“.

Citáty Mahátma Gándhí

„Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.“

„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“


„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

„Oko za oko a svět bude slepý.“

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“


„Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

„Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.“

„Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.“

„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“


„Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.“

„Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“

„Je-li válka, odkládá básník lyru, právník své spisy a student učebnice. Až válka skončí, bude básník zpívat, právník pomáhat řešit spory a student studovat.“

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 71 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .