Marcus Aurelius citát #2548

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará.“

Marcus Aurelius citáty

Marcus Aurelius foto

75   951

Marcus Aurelius

Datum narození: 26. duben 121
Datum úmrtí: 17. březen 180
Další jména: Antonius Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy.

Citáty Marcus Aurelius

„Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.“

„Co ti stojí v cestě, to je její součástí.“


„Minulost není pro mne ničím, budoucnost se mne ještě nedotýká.“

„Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.“

„Chybu, které se dopustil jiný, ponech tam, kde vznikla!“

„Neveď si tak, jako bys měl žít myriády let! Nevyhnutelný osud se vznáší nad tebou. Dokud žiješ, dokud ještě můžeš, staň se dobrým!“

„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“

„Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.“


„Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.“

„Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“

„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky - to je znak dokonalé povahy.“

„Přijímej vše, co přichází, i to, co je nepříjemné, neboť vše je součástí zdraví, vesmíru a božího bohatství.“


„Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.“

„Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.“

„V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.“

„Každý má sice sebe sama raději než všechny ostatní, ale svého mínění o sobě si váží méně než mínění ostatních lidí.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 75 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .