Marcus Aurelius citát #2548

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará.“

Marcus Aurelius citáty

Marcus Aurelius foto

75   991

Marcus Aurelius

Datum narození: 26. duben 121
Datum úmrtí: 17. březen 180
Další jména: Antonius Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy.

Citáty Marcus Aurelius


„Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.“

„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“


„Co se děje ve shodě s přírodou, není zlo.“

„Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány.“

„Vyhlaď domněnky, zadrž chtíče, udus žádosti a rozumu dopřej vlády nad sebou.“

„Pamatuj, že člověk nežije jiný čas než současný okamžik, ostatní buď už prožil nebo neví, jestli to vůbec zažije.“

„Jednej, mluv a mysli ustavičně tak, jako by ses už měl rozloučit se životem.“

„Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.“


„Každý má sice sebe sama raději než všechny ostatní, ale svého mínění o sobě si váží méně než mínění ostatních lidí.“

„Přijímej vše, co přichází, i to, co je nepříjemné, neboť vše je součástí zdraví, vesmíru a božího bohatství.“

„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky - to je znak dokonalé povahy.“

„Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“


„Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.“

„Neveď si tak, jako bys měl žít myriády let! Nevyhnutelný osud se vznáší nad tebou. Dokud žiješ, dokud ještě můžeš, staň se dobrým!“

„Co ti stojí v cestě, to je její součástí.“

„Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 75 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .