Marcus Aurelius citát #2548

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará.“

Marcus Aurelius citáty

Marcus Aurelius foto

75   925

Marcus Aurelius

Datum narození: 26. duben 121
Datum úmrtí: 17. březen 180
Další jména: Antonius Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy.

Citáty Marcus Aurelius

„Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.“

„Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.“


„V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.“

„Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.“

„Neveď si tak, jako bys měl žít myriády let! Nevyhnutelný osud se vznáší nad tebou. Dokud žiješ, dokud ještě můžeš, staň se dobrým!“

„Přijímej vše, co přichází, i to, co je nepříjemné, neboť vše je součástí zdraví, vesmíru a božího bohatství.“

„Co ti stojí v cestě, to je její součástí.“

„Každý má sice sebe sama raději než všechny ostatní, ale svého mínění o sobě si váží méně než mínění ostatních lidí.“


„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“

„Minulost není pro mne ničím, budoucnost se mne ještě nedotýká.“

„Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“

„Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.“


„Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.“

„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“

„Konáš-li svou denní povinnost podle příkazů správného rozumu - horlivě, neoblomně, v dobré vůli a nikdy jen jako něco vedlejšího, a uchováváš-li ono své božstvo v ryzí čistotě, jako bys je měl vrátit už teď, slučuješ-li to obojí, aniž co dále očekáváš nebo se čeho bojíš, nýbrž setrváváš na konání přítomné povinnosti ve shodě s přírodou a na statečné pravdivosti v každém slově i výroku, pak budeš v životě šťasten. A vůbec nikdo tomu nemůže zabránit.“

„Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 75 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .