Marcus Aurelius citát #5372

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“

Marcus Aurelius citáty

Marcus Aurelius foto

75   964

Marcus Aurelius

Datum narození: 26. duben 121
Datum úmrtí: 17. březen 180
Další jména: Antonius Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy.

Citáty Marcus Aurelius

„Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.“

„Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.“


„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“

„Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.“

„Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.“

„Co ti stojí v cestě, to je její součástí.“

„Minulost není pro mne ničím, budoucnost se mne ještě nedotýká.“

„Chybu, které se dopustil jiný, ponech tam, kde vznikla!“


„Neveď si tak, jako bys měl žít myriády let! Nevyhnutelný osud se vznáší nad tebou. Dokud žiješ, dokud ještě můžeš, staň se dobrým!“

„Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.“

„Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“

„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky - to je znak dokonalé povahy.“


„Přijímej vše, co přichází, i to, co je nepříjemné, neboť vše je součástí zdraví, vesmíru a božího bohatství.“

„Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.“

„V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.“

„Každý má sice sebe sama raději než všechny ostatní, ale svého mínění o sobě si váží méně než mínění ostatních lidí.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 75 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .