Mark Twain citáty strana 5

„V každém muži je skryta ctižádost - přechytračit koně, ryby a ženy.“

„Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese.“


„Žena dokáže z ničeho vykouzlit tři věci: salát, manželskou hádku a klobouk.“

„Ženy jsou ženy, ale dobré cigárko to je pokouřeníčko.“

„Ženě dělá budoucnost starosti, pokud se nevdá, zatímco mužovi budoucnost nedělá nikdy starosti, pokud se neožení.“

„Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte.“

„Lidská společnost by byla mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdány a všichni muži svobodní.“

„Jací bychom byli my, muži, bez žen? Vzácní, velmi vzácní!“


„Dívky jsou dospělé o tři roky dříve, než se domnívají jejich rodiče, a o tři léta později, než předpokládají ony samy.“

„Když máš pochybnosti, mluv pravdu!“

„Kdo chce změnit svět, musí změnit nejdříve sebe.“

„Zlozvyk nevyhodíš oknem. Musí od tebe odejít po schodišti, krok za krokem.“


„Dobrá paměť a jazyk zavázaný na uzel je kombinace, která dodává konverzaci nesmrtelnost.“

„There is something fascinating about science. One gets such wholesale returns of conjecture out of such a trifling investment of fact. – Na vědě je cosi podmanivého. Člověk získává tučné výnosy z domněnky na základě nicotné investice v podobě faktů.“

„Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží.“

„Svoboda tisku! Máme tolik zákonů na ochranu svobody tisku, a ani jediný trochu spolehlivý zákon na ochranu lidí před tiskem.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 167 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .