Neznámý autor citáty strana 4


„Muži jsou jako cibule, člověk loupe jednu slupku za druhou a to, co nakonec zbyde je k pláči.“

„Muž dokáže každou ženu dostat tam, kde ho ona chce mít.“


„Láska je lovec, dívka je laní a laň se lovci neubrání.“

„Je mnohem lepší zapomenout, než neustále vzpomínat a trápit se.“

„Pijme pivo dokud žijem, po smrti se nenapijem!“

„Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane.“

„Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.“

„Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá.“


„Student musí vědět všechno, asistent všechno, co je v knihách, docent musí vědět, kde jsou knihy, a profesor, kde je docent.“

„Ve škole miluj studování, za školou studuj milování.“

„Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti.“

„Nejpříjemnější nemoc je skleróza. To se pořád dovídáte nové a nové věci.“


„Dříve dostával muž ženu, která uměla vařit jako její matka. Dnes dostane nanejvýš ženu, která umí kouřit jako její otec.“

„Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.“

„Hezkým ženám odpouštějí muži všechno, ženy nic.“

„Není těžké vyznat se v anglické kuchyni - co je teplé, to je pivo, a co je studené, to je polévka.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 955 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .