foto

Niccolo Machiavelli

3. květen 1469 – 21. červen 1527
33   691

Niccolò Machiavelli [makjaveli] byl italský politik, diplomat, spisovatel, historik a vojenský teoretik. Byl současníkem Leonarda da Vinci a Michelangela Buonarottiho. Pocházel z notářské, ne příliš zámožné rodiny, jeho otec Bernardo byl právníkem, se svou ženou Bartolomeou měl kromě Niccola ještě syna Totta a dcery Primaveru a Ginevru.

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Obrať se čelem k svému osudu: buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž.“


 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Lidé rychleji oželí ztrátu otce než ztrátu dědictví po něm.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Člověk nemá nikdy padat na zem, jen protože věří, že ho někdo zvedne.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Nenávist je možno podnítit jak dobrými, tak zlými skutky.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Rozumný panovník... raději prohraje bitvu s vlastní armádou, než aby ji vyhrál s cizí, protože ví, že vítězství dobyté cizími zbraněmi není skutečné vítězství.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Lidé téměř vždy kráčí po cestách prošlapaných jinými a napodobují ve svých skutcích cizí vzory. Ale nemohou se těchto cest držet ve všem a nemohou ani dostihnout proslulosti těch, jejichž činy napodobují.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že si pohoršili.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Moudrý vladař má při vhodné příležitosti vzbudit chytře proti sobě určitou nevoli, aby jejím potlačením získal větší proslulost.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   691
„Láska a strach mohou jen těžko existovat pohromadě, ale pokud si máme vybrat , je mnohem bezpečnější být obávaný , než milovaný.“

Podobní autoři

 foto

Marcel Pagnol

28. únor 1895 – 18. duben 1974
14   2.2k

Marcel Pagnol byl francouzský spisovatel, dramaturg a člen Francouzské akademie. Znám je především pro svou tetralogii Vzpomínky z dětství.

 foto

Honoré De Balzac


234   9.4k

Honoré de Balzac [onoré d balzak], byl francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu. Bývá považován za zakladatele ...