Niccolo Machiavelli foto

Niccolo Machiavelli

3. květen 1469 – 21. červen 1527
33   791

Niccolò Machiavelli [makjaveli] byl italský politik, diplomat, spisovatel, historik a vojenský teoretik. Byl současníkem Leonarda da Vinci a Michelangela Buonarottiho. Pocházel z notářské, ne příliš zámožné rodiny, jeho otec Bernardo byl právníkem, se svou ženou Bartolomeou měl kromě Niccola ještě syna Totta a dcery Primaveru a Ginevru.

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky.“


Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Obrať se čelem k svému osudu: buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Lidé rychleji oželí ztrátu otce než ztrátu dědictví po něm.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Člověk nemá nikdy padat na zem, jen protože věří, že ho někdo zvedne.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Rozumný panovník... raději prohraje bitvu s vlastní armádou, než aby ji vyhrál s cizí, protože ví, že vítězství dobyté cizími zbraněmi není skutečné vítězství.“


Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Nenávist je možno podnítit jak dobrými, tak zlými skutky.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Lidé téměř vždy kráčí po cestách prošlapaných jinými a napodobují ve svých skutcích cizí vzory. Ale nemohou se těchto cest držet ve všem a nemohou ani dostihnout proslulosti těch, jejichž činy napodobují.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že si pohoršili.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Moudrý vladař má při vhodné příležitosti vzbudit chytře proti sobě určitou nevoli, aby jejím potlačením získal větší proslulost.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   791
„Láska a strach mohou jen těžko existovat pohromadě, ale pokud si máme vybrat , je mnohem bezpečnější být obávaný , než milovaný.“

Podobní autoři

William Shakespeare foto

William Shakespeare

1564 – 23. duben 1616
163   14874

William Shakespeare byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postava evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básní...

Honoré De Balzac foto

Honoré De Balzac


234   11356

Honoré de Balzac [onoré d balzak], byl francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu. Bývá považován za zakladatele kritickorealistick...