foto

Niccolo Machiavelli

3. květen 1469 – 21. červen 1527
33   779

Niccolò Machiavelli [makjaveli] byl italský politik, diplomat, spisovatel, historik a vojenský teoretik. Byl současníkem Leonarda da Vinci a Michelangela Buonarottiho. Pocházel z notářské, ne příliš zámožné rodiny, jeho otec Bernardo byl právníkem, se svou ženou Bartolomeou měl kromě Niccola ještě syna Totta a dcery Primaveru a Ginevru.

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Obrať se čelem k svému osudu: buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá.“


 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Člověk nemá nikdy padat na zem, jen protože věří, že ho někdo zvedne.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Lidé rychleji oželí ztrátu otce než ztrátu dědictví po něm.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Rozumný panovník... raději prohraje bitvu s vlastní armádou, než aby ji vyhrál s cizí, protože ví, že vítězství dobyté cizími zbraněmi není skutečné vítězství.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Nenávist je možno podnítit jak dobrými, tak zlými skutky.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Lidé téměř vždy kráčí po cestách prošlapaných jinými a napodobují ve svých skutcích cizí vzory. Ale nemohou se těchto cest držet ve všem a nemohou ani dostihnout proslulosti těch, jejichž činy napodobují.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že si pohoršili.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Moudrý vladař má při vhodné příležitosti vzbudit chytře proti sobě určitou nevoli, aby jejím potlačením získal větší proslulost.“

 foto
Niccolo Machiavelli 1469–1527
33   779
„Láska a strach mohou jen těžko existovat pohromadě, ale pokud si máme vybrat , je mnohem bezpečnější být obávaný , než milovaný.“

Podobní autoři

 foto

William Shakespeare

1564 – 23. duben 1616
163   14.0k

William Shakespeare byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postava evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka ...

 foto

Seneca

4 př. n. l. – 65 n. l.
398   14.8k

Lucius Annaeus Seneca byl římský filozof, dramatik, básník a politik.