Oscar Wilde citát #11614

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.“

Oscar Wilde citáty strana 3

„Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života.“

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“


„Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život.“

„Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou vědí to jistě.“

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“

„Největší potěšení života je iluse.“

„Ženy byly stvořeny, aby byly milovány. Ne proto, aby byly chápány.“

„Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu.“


„Žádný muž nedosáhne skutečného úspěchu v tomto světě, nezíská-li podporu žen.“

„Člověk může být vždy laskavý k lidem, do nichž mu nic není.“

„U ženy je vždycky známkou beznaděje, když má na sobě silnou vrstvu líčidla a slabou vrstvu šatů.“

„Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují.“


„Žena, která si dokáže udržet mužovu lásku a sama ho stále milovat, ta vykonala vše, co svět od ní požaduje, nebo co by aspoň požadovat měl.“

„Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně.“

„Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.“

„Sebeláska je jedinou láskou na celý život.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 496 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .