Platón citáty

 Platón foto

73   2371

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Citáty Platón

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše.“

„Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce.“


„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“

„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás.
To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

„Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.“

„Realitu vytváří mysl. svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli.“

„Sebekázeň je společnicí samoty.“


„Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče!“

„Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.“

„Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.“

„Každý, kdo se snaží být velikým, musí ukázat co velikost vyžaduje.“


„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“

„Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.“

„Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 73 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .