Platón citáty

 Platón foto

73   2475

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Citáty Platón


„Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.“

„Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.“


„Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.“

„Tak jako feny a psi vykonávají stejné služby při hlídání i lovu, tak v dokonalé obci mají být ženy účastny týchž prací jako muži.“

„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“

„Všechny války vznikají pro hmotné statky.“

„Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.“

„Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.“


„Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.“

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“

„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“

„Člověk = bytost hledající smysl.“


„Realitu vytváří mysl. svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli.“

„Jedině filozof má vládnout ježto zná ideální pravdu. (Platón: Ústava)“

„Když se ty jednotlivé věci, jména a výměry, názory a jiné smyslové vjemy vespolek o sebe třou, v laskavých posudcích jsouce opravovány a s nezávistivým užíváním otázek a odpovědí, tu konečně vyšlehne oheň poznání a rozumu o každé jednotlivé věci.“

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 73 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .