Platón citáty

 Platón foto

73   2422

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Citáty Platón

„Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.“

„Žena je muž, který byl potrestán.“


„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás.
To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

„Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.“

„Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.“

„Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.“

„Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce.“

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“


„Láska je vážná duševní choroba.“

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“

„Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.“

„Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.“


„Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.“

„Sebekázeň je společnicí samoty.“

„Realitu vytváří mysl. svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli.“

„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 73 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .