Platón citáty

 Platón foto

73   2355

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Citáty Platón

„Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.“

„Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.“


„Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.“

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“

„Každý, kdo se snaží být velikým, musí ukázat co velikost vyžaduje.“

„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás.
To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“


„Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.“

„Realitu vytváří mysl. svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli.“

„Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.“

„Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.“


„Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.“

„Sebekázeň je společnicí samoty.“

„Láska je vážná duševní choroba.“

„Kdo platí pokutu, je zbavován špatnosti své duše.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 73 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .