Platón citát #11500

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.“

Platón citáty

 Platón foto

73   2341

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Citáty Platón

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“


„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“

„Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.“

„Realitu vytváří mysl. svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli.“

„Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.“

„Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.“

„Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.“


„Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.“

„Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.“

„Sebekázeň je společnicí samoty.“

„Láska je vážná duševní choroba.“


„Kdo platí pokutu, je zbavován špatnosti své duše.“

„Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.“

„Pouze smrt končí válku.“

„Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 73 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .