Platón citát #11842

Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek. -  Platón
 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.“

Platón citáty

 Platón foto

73   2399

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Citáty Platón

„Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.“

„Láska je vážná duševní choroba.“


„Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.“

„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás.
To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

„Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.“

„Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.“

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

„Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.“


„Sebekázeň je společnicí samoty.“

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“

„Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.“

„Realitu vytváří mysl. svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli.“


„Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“

„Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce.“

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše.“

„Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče!“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 73 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .