Platón citát #11842

Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek. -  Platón
 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.“

Platón citáty

 Platón foto

73   2437

Platón

Datum narození: 427 př. n. l.
Datum úmrtí: 347 př. n. l.

Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec; britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Citáty Platón


„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás.
To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše.“


„Člověk = bytost hledající smysl.“

„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.“

„Znalost slov vede ke znalosti věci.“

„Pravda je krásná a trvalá věc.“

„Sebekázeň je společnicí samoty.“

„Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.“


„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

„Když se ty jednotlivé věci, jména a výměry, názory a jiné smyslové vjemy vespolek o sebe třou, v laskavých posudcích jsouce opravovány a s nezávistivým užíváním otázek a odpovědí, tu konečně vyšlehne oheň poznání a rozumu o každé jednotlivé věci.“

„Ti lidé, kteří se narodili jako muži, ale žili špatně a neúspěšně, se ve svém převtělení vrátí na zem jako ženy.“

„Jedině filozof má vládnout ježto zná ideální pravdu. (Platón: Ústava)“


„Žena je muž, který byl potrestán.“

„Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.“

„Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.“

„Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 73 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .