Plútarchos citáty

 Plútarchos foto

36   391

Plútarchos

Datum narození: 46 n. l.
Datum úmrtí: 127
Další jména: Plútarchos z Chairóneie

Plútarchos, starořecky Πλούταρχος byl významný řecký spisovatel, historik a filozof, autor historických a moralistických děl.

Citáty Plútarchos

„Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější.“

„Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji.“


„Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali.“

„Kdo bydlí u chromého, naučí se kulhat.“

„Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit.“

„Nejstarší a největší láska je láska k životu.“

„Je smutné objevit, že nemáme přátele, až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali.“

„Ctnost je dobrý zvyk.“


„Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí.“

„Je pravda, že synové boháčů a králů se mohou naučit dokonale pouze jízdě na koni, ale ničemu jinému, neboť ve školách jim svým vychvalováním podkuřuje učitel, při zápasu jim úmyslně podléhá soupeř: jen kůň, který neví a nerozlišuje, kdo je boháč a kdo chuďas, shodí vždy jen ty, kteří neumějí jezdit.“

„Jakási chudá stařenka zapřísahala krále Filippa, aby rozsoudil její při. Když jí odpověděl, že na takové věci nemá čas, řekla mu: "Tak nebuď král!"“

„Nepěkná a zvrácená je tedy i žena, která se tváří mrzutě, má-li muž chuť žertovat a veselit se, je-li naopak vážný, žertuje a směje se; ono je totiž znakem nevlídnosti, toto projevem pohrdání.“


„Nejstarší a největší je láska k životu.“

„Ctnost, tak jako silná a vytrvalá rostlina, zakoření všude, kde najde ušlechtilou povahu a snaživou duši.“

„Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování.“

„Rozum a z něho vyplývající připravenost na všechny životní zvraty je nejlepší lék, nejlepší prostředek ku zmírnění zármutku.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 36 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .