Šalamoun citát #308404

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý.“

Šalamoun citáty

 Šalamoun foto

134   142

Šalamoun

Datum narození: 1011 př. n. l.
Datum úmrtí: 931 př. n. l.
Další jména: Šalamún

Šalomoun byl králem jednotného Izraelského království. Vládl přibližně v letech 970–931 př. n. l.. Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judské království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon.

Citáty Šalamoun

„Lenoch, který neoře pro zimu, žebrati bude ve žni, ale nadarmo.“

„Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce, neboť z něho jsou zdroje života.“


„Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý.“

„Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.“

„Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.“

„Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.“

„Falešný svědek nezůstane bez pomsty, a kdo lže, neujde.“

„Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.“


„Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.“

„Radostným srdcem zkrásní tvář.“

„Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých.“

„Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.“


„Jestliže jsi zmoudřel, zmoudřel jsi ve svůj vlastní prospěch, a jestliže ses posmíval, poneseš jen ty sám.“

„Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.“

„Jako trn, kterýž se dostane do ruky opilého, tak jest přísloví v ústech bláznů.“

„Štědrá duše, ta ztuční, a kdo velkoryse svlažuje jiné, bude také sám velkoryse svlažován.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 134 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .