Sára Aaronsohnová citáty

Sára Aaronsohnová byla jedním z vůdců židovské špionážní sítě Nili, založené v roce 1915 v Palestině za účelem podpory Spojeného království v boji proti Osmanské říši během první světové války. Skupina, zformovaná kolem jejího bratra a vědce Aarona Aaronsohna, dokázala ... Více

Nelítostně mě bili a svázali provazy. Nezapomeňte popsat všechno naše utrpení těm, kteří přijdou po nás. Nevěřím, že přežijeme, když jsme byli zrazeni a celá pravda o nás nejspíše vyšla najevo. Zpráva o vítězství nakonec musí přijít, a až uvidíte mé bratry, řekněte jim o naší mučednické smrti, a také jim řekněte, že je Sára žádá, aby pomstili každou kapku její krve (…) ať nemají žádné slitování, stejně jako oni neměli slitování s námi. Věřte mi, už nemám sílu to dále snášet, a raději se zabiji, než abych byla opět mučena jejich rukama potřísněnýma krví. (…) Moje trápení je o to větší, že vidím trpět mého nevinného otce. Ale přijde den zúčtování; zemřeli jsme jako bojovníci a nepodlehli jsme. – v dopise na rozloučenou
Sára Aaronsohnová


Proč jdou všichni ti lidé jako ovce na porážku? Proč se nebrání? Nebylo by lepší zabít nějaké [turecké] bestie a zemřít se cti? Co když něco takového potká naše lidi v Palestině? – poté, co byla svědkem arménské genocidy
Sára Aaronsohnová


O autoru - Sára Aaronsohnová

Sára Aaronsohnová foto

2   2

Datum narození: 5. leden 1890
Datum úmrtí: 9. říjen 1917

Sára Aaronsohnová byla jedním z vůdců židovské špionážní sítě Nili, založené v roce 1915 v Palestině za účelem podpory Spojeného království v boji proti Osmanské říši během první světové války. Skupina, zformovaná kolem jejího bratra a vědce Aarona Aaronsohna, dokázala shromáždit rozsáhlé množství zpravodajských informací o rozmístění tureckých vojsk, politické a ekonomické situaci v zemi a mnohé další. Od června 1916, v době bratrovy nepřítomnosti, koordinovala a zprostředkovaně řídila veškeré aktivity skupiny v palestinské a libanonské oblasti. Od členů skupiny shromažďovala získané informace, které dále analyzovala a po zakódování posílala na britské velitelství v Káhiře.

V průběhu září 1917 došlo ke dvěma incidentům, které vedly k odhalení skupiny a zatčení většiny jejich členů, k němuž došlo 2. října. Ti byli následně mučeni, aby vyzradili své spolupracovníky. Aaronsohnová vzala všechnu vinu na sebe a odmítala cokoliv prozradit. Po třech dnech krutého mučení, kdy měla být převezena k dalšímu výslechu do Nazaretu, se z obavy, že by již nemusela další mučení vydržet, rozhodla ukončit svůj život. Dne 5. října se pod záminkou převlečení zkrvaveného oblečení nechala stráží odvést do domu své rodiny. Zatímco vojáci čekali před domem, napsala dopis na rozloučenou a ukrytým revolverem se pokusila o sebevraždu. Smrt nebyla okamžitá a zraněním podlehla v bolestech o čtyři dny později, 9. října 1917.

Informace, které se Nili po navázání spolupráce podařilo Britům předat, zásadně přispěly k britskému vojenskému vítězství nad Osmanskou říší. Přestože se od roku 1935 u jejího hrobu v Zichron Ja'akovu každoročně konají vzpomínkové akce, plnohodnotného uznání se jí, ostatním členům Nili a skupině jako takové dostalo až o desítky let později, po šestidenní válce v roce 1967. Kolem Aaronsohnové vznikl až určitý kult a vysloužila si označení židovská Johanka z Arku a hrdinka Nili.

Podobní autoři

Chana Senešová foto
Chana Senešová 12
židovská básnířka a protinacistická bojovnice za druhé sv... 1921 – 1944
Hans-Ulrich Rudel foto
Hans-Ulrich Rudel 1
německý pilot za druhé světové války 1916 – 1982
Reinhard Heydrich foto
Reinhard Heydrich 6
německý nacistický úředník během druhé světové války 1904 – 1942
Erwin Rommel foto
Erwin Rommel 6
německý polní maršál za druhé světové války 1891 – 1944
Winston Churchill foto
Winston Churchill 79
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
Sir William Howe foto
Sir William Howe 1
britský generál v americké válce za nezávislost 1729 – 1814
Thomas Müntzer foto
Thomas Müntzer 2
německý pastor, který byl vůdce rebelů během německé roln... 1489 – 1525
Rose Ausländer foto
Rose Ausländer 1
židovská básnířka 1901 – 1988
Martin Buber foto
Martin Buber 10
židovský existenciální filozof a teolog 1878 – 1965
Anne Frank foto
Anne Frank 11
židovská dívka, oběť holokaustu 1929 – 1945
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .