Seneca citáty strana 3

„Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jendáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho.“

„Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.“


„Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.“

„Ani malé děti, ani chlapci, ani pomatení se nebojí smrti. Je proto velká hanba pro člověka, jestliže mu rozum neposkytne stejný klid, k němuž vede nedostatek rozumu... Nepovažoval bys za nejhloupějšího ze všech člověka, který by plakal, že nežil před tisíci lety? Stejně hloupý je ten, kdo pláče, že za tisíc let nebude žít. Obojí ten čas nám nepatří. Nebudeš, jako jsi nebyl. Co pláčeš? Půjdeš tam, kam jde všechno.“

„Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.“

„Nejkrásnější vlastností ženy je mlčení.“

„Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.“

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“


„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“

„Ustavičně se bát smrti je krutější než zemřít.“

„V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.“

„Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.“


„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

„Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.“

„Osud se odvážných bojí, drtí zbabělce.“

„Charakter se dá poznat právě v nejmenších věcech.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 491 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .