Seneca citáty strana 3

„Učitel i žák mají mít týž cíl: prospěch, který má jeden přinášet, druhý získávat.“

„Co bylo těžké snášet, na to se příjemně vzpomíná.“


„Chceš-li být milován, miluj.“

„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“

„Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu.“

„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.“

„Nikdo neumírá příliš brzy, protože neměl žít déle, než žil.“

„Co je smrt? Konec nebo přechod?“


„V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.“

„Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.“

„Špatnostem se lze naučit i bez učitele.“

„Začátkem spásy je být si vědom přestupku.“


„Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu.“

„Nic v nás nevzbudí takovou úctu jako člověk statečně snášející neštěstí.“

„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“

„Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 491 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .