Seneca citáty strana 4


„Celý život je trestem.“

„Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.“


„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“

„Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.“

„V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.“

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

„Nač oplakávat některé části života? Celý život je k pláči. Nové nesnáze dolehnou dřív, než se stačíš vypořádat se starými.“

„Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.“


„Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení.“

„Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.“

„Záleží na tom jaký jsi, ne co máš.“

„Veškeré umění je napodobováním přírody.“


„Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují.“

„Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.“

„Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.“

„Pro činného člověka není žádný den dlouhý.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 491 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .