Sofoklés citáty strana 3

„Starosti z vlastní vůle nejvíc bolí.“

„Mlčení mluví pro toho, do má slovo.“


„Přišla jsem společně milovat, ne však společně nenávidět.“

„Nic není mocnější nad člověka.“

„Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.“

„Jen pravda vytrvá.“

„Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady.“

„Zřít v oči rodičů je radost nejsladší.“


„Rychlý soud má vratký krok.“

„Zlá žena v domě jako manželka - ta mrazí v objetí!“

„Strasti z vlastní vůle nejvíc bolí.“

„Co nevím přesně, nerad říkám nazdařbůh.“


„Neb nedostalo věru lidem zřízení se nade stříbro horšího; to vyvrací i města, to i z domu muže vyhání, to řádných mysl smrtelníků navádí a učí dopouštět se činů hanebných.“

„S nutností je marno bojovat.“

„Braň se každým těm, kdož slov by nedbali.“

„Chtít provést nemožné je nerozum.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 48 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .