Sókratés citáty

 Sókratés foto

70   2108

Sókratés

Datum narození: 469 př. n. l.
Datum úmrtí: 399 př. n. l.

Sókrátés, řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filosofie, neboť na rozdíl od svých předchůdců předsókratiků, kteří pátrali po původu a příčinách světa, Sókratův zájem se soustředil na záležitosti člověka a společnosti; jak praví Cicero, „snesl filosofii z nebe na zem“. Svou dialektickou metodou položil základy západního kritického myšlení.

Citáty Sókratés

„Muž nemá právo být amatérem v rovině fyzického tréninku. Je jeho hanbou zestárnout bez toho, aniž by poznal tu krásu a sílu, které je jeho tělo schopné.“

„Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.“


„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. (neověřené, původ neznámý)“

„Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí.“

„Vím jen to, že nic nevím.“

„Člověk má být takový k svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě.“

„Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem.“


„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.“

„Kdo nás nutí násilím, jako by nás zbavoval našich práv, a my ho proto nenávidíme. Jako dobrodince však milujeme ty, kdo nás umějí přesvědčit.“

„Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku.“

„Krásná a nedosažitelná - dokonalost člověka.“


„Není pravda, že každý se bojí smrti, neboť nikdo neví, zda není naopak pro člověka nejvyšším požehnáním.“

„Mnozí lidé se domnívají, že spokojenost a blaženost - a kdo by po těchto stavech netoužil! - záleží v přepychu a nádheře. Ale já se domnívám, že nepotřebovat zcela nic je božské. Potřebovat co nejméně je božskému nejbližší.“

„Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou.“

„Děti jsou nyní tyrany, nikoli služebníky svých domovů.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 70 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .