Sókratés citáty

 Sókratés foto

70   2007

Sókratés

Datum narození: 470 př. n. l.
Datum úmrtí: 399 př. n. l.

Sókrátés, řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filosofie, neboť na rozdíl od svých předchůdců předsókratiků, kteří pátrali po původu a příčinách světa, Sókratův zájem se soustředil na záležitosti člověka a společnosti; jak praví Cicero, „snesl filosofii z nebe na zem“. Svou dialektickou metodou položil základy západního kritického myšlení.

Citáty Sókratés

„Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem.“

„Muž nemá právo být amatérem v rovině fyzického tréninku. Je jeho hanbou zestárnout bez toho, aniž by poznal tu krásu a sílu, které je jeho tělo schopné.“


„Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít.“

„Některé zdi nestavíme proto, abychom se skryli před ostatními. Někdy jen potřebujeme zjistit, jestli se najde někdo, kdo je zkusí zbořit.“

„Ten, kdo není spokojený s tím, co má, nebyl by spokojený ani s tím, co by chtěl.“

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“

„Vím, že nic nevím.“

„Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.“


„Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou.“

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. (neověřené, původ neznámý)“

„Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku.“

„Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili.“


„Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí.“

„Milá dcero, když běžíš křovím, tak nevíš, který to byl trn.(Tento výrok vyřkl k ženě, která tvrdila, že je otcem jejího dítěte.)“

„Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný.“

„Není pravda, že každý se bojí smrti, neboť nikdo neví, zda není naopak pro člověka nejvyšším požehnáním.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 70 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .