Tomáš Garrigue Masaryk citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto

113   2245

Tomáš Garrigue Masaryk

Datum narození: 7. březen 1850
Datum úmrtí: 14. září 1937
Další jména: Tomáš G. Masaryk, Tomáš Garrique Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk byl pedagog, politik, státník a filozof. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.

Citáty Tomáš Garrigue Masaryk

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

„Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.“


„Popravy jsou ty nejďábelštější druhy zabití, poněvadž je schvalují lidé vládnoucí - s úplným klidem a rozmyslem, s dostatečnou lhůtou pro udělení milostí, pod ochranou bodáků. Jsou to nejsurovnější zbytky středověké inkvizice.“

„Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.“

„Bez zájmu [občanů] o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu.“

„Láska pravá spočívá na naději.“

„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“

„Práce je to, co nikdo nechce dělat.“


„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“

„Kritika není negace.“

„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“


„Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“

„Je-li moc pravdou a právem, pak ovšem politika se stane částí zoologie - a basta!“

„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“

„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 113 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .