Tomáš Garrigue Masaryk citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto

114   2315

Tomáš Garrigue Masaryk

Datum narození: 7. březen 1850
Datum úmrtí: 14. září 1937
Další jména: Tomáš G. Masaryk, Tomáš Garrique Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk byl pedagog, politik, státník a filozof. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.

Citáty Tomáš Garrigue Masaryk

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“


„Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“

„Práce je to, co nikdo nechce dělat.“

„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“

„Zbožnost korunuje a posvěcuje lásku. Náboženství bez lidskosti nemůže být správné; lidskost bez zbožnosti nemůže být úplná.“

„Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.“

„Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.“


„Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze.“

„Humanita je náš poslední cíl národní a historický, humanita je program český.“

„Nic není velké, co není pravdivé.“

„Ježíš, ne Caesar.“


„Cíl náš musí být určitý, a pak silný cit půjde za ním. Jen citem a instinktem se nedostaneme nikam. Praxe bez teorie není možná.“

„Ježíš podával náboženství čisté, nerozhárané, klidné, jasné, nemlhavé.“

„Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.“

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 114 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .