Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 2


„Lid je jediný zdroj veškeré státní moci. Ano, ale jednotlivec nesmí se schovávat za lid a za masu.“

„Já nestojím proti náboženství, nýbrž proti náboženství zvrhlému, které potřebuje politiky, aby jej hájili.“


„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

„Láska pravá spočívá na naději.“

„Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je horší.“

„Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé počínají chápat, že lež je hloupá a zbytečně komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“

„Mravnost je poměr člověka k člověku.“

„Demokracie pravá spočívá v mravnosti.“


„Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života.“

„Bez zájmu [občanů] o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu.“

„Je-li moc pravdou a právem, pak ovšem politika se stane částí zoologie - a basta!“

„Kritika není negace.“


„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

„Nic není velké, co není pravdivé.“

„Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“

„Zbožnost korunuje a posvěcuje lásku. Náboženství bez lidskosti nemůže být správné; lidskost bez zbožnosti nemůže být úplná.“

Zobrazeno 17-32 citátů z celkem 114 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .