Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 2

„Člověk, který rezignuje, má mnohem větší vůli než sebevrah.“

„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“


„Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.“

„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“

„Bez zájmu [občanů] o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu.“

„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“

„Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: "Stát jsem já." Nebo skromněji: "I já jsem stát."“

„Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.“


„Honbou po štěstí nikdo se šťastným nestal.“

„Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.“

„Popravy jsou ty nejďábelštější druhy zabití, poněvadž je schvalují lidé vládnoucí - s úplným klidem a rozmyslem, s dostatečnou lhůtou pro udělení milostí, pod ochranou bodáků. Jsou to nejsurovnější zbytky středověké inkvizice.“

„Láska pravá spočívá na naději.“


„Kritika není negace.“

„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

„Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“

„Je-li moc pravdou a právem, pak ovšem politika se stane částí zoologie - a basta!“

Zobrazeno 17-32 citátů z celkem 114 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .