Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 3


„Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.“

„Humanita je náš poslední cíl národní a historický, humanita je program český.“


„Ježíš, ne Caesar.“

„Cíl náš musí být určitý, a pak silný cit půjde za ním. Jen citem a instinktem se nedostaneme nikam. Praxe bez teorie není možná.“

„Ježíš podával náboženství čisté, nerozhárané, klidné, jasné, nemlhavé.“

„Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.“

„Člověk, který rezignuje, má mnohem větší vůli než sebevrah.“

„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“


„Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.“

„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“

„Honbou po štěstí nikdo se šťastným nestal.“

„Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.“


„Popravy jsou ty nejďábelštější druhy zabití, poněvadž je schvalují lidé vládnoucí - s úplným klidem a rozmyslem, s dostatečnou lhůtou pro udělení milostí, pod ochranou bodáků. Jsou to nejsurovnější zbytky středověké inkvizice.“

„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

„Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.“

„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 114 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .