Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 5


„Naděje v život věčný je základem naší víry životní, Víry říkám proto, že na víře je založený život a práce.“

„Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum.“


„Člověčenstvo je organizace z národů, ne ze států, stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného.“

„Politický program z přemýšlení, z myšlení historického, není slepou empirií, nýbrž zdůvodněným přesvědčením, a přesvědčení není slepé.“

„Špatné překonávat dobrým - to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.“

„Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.“

„Láska je klecí, v které umírá se za štěstí.“

„Člověk, lopotíc se od rána do večera v továrně, v pisárně, při knize - ten není nebezpečný! Nebezpečí začíná, když práce není, a začíná u bohatých.“


„Člověk je bytost zvyková.“

„Hádanky jsou staré a odpovědi k nim jsou také staré. A mnohé ty odpovědi jsou dobré a správné. Ale tobě budou správnými, když je pochopíš sám a v okolnostech svých, jen sobě vlastních.“

„Otrok nikdy a nikde nepracuje rád a úspěšně.“

„Demokracie je úsilí proti nadpráví, proti násilnosti.“


„Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost.“

„Boj, to není humanita.“

„Cit se tedy mění - a odsud spory. Otcové a děti si vždycky trochu nerozumějí.“

„Mravnost dnes zanmená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 114 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .