Ulpianus citáty

 Ulpianus foto

21   73

Ulpianus

Datum narození: 170
Datum úmrtí: 228
Další jména: Domitius Ulpianus

Domitius Ulpianus, byl významný římský právník pocházející z fénického Týru.

Citáty Ulpianus

„Právo přikazuje: čestně žít, neurážet druhého a každému přiznávat, co mu náleží.“

„Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo.“


„Nikoliv soulož dělá manželství, nýbrž manželská náklonnost.“

„Žena je počátkem i koncem rodiny.“

„Myšlení není trestné.“

„Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému co mu patří.“

„Otroctví srovnáváme téměř se smrtí.“

„Omylem se na podkladě pravdy nic nemění.“


„Tři příkazy práva: čestně žít, druhému neškodit, každému dát, co mu patří.“

„Radost a náklonnost není možné ocenit. - Voluptatis vel affectionis aestimatio non habebitur.“

„Omylem se na podstatě pravdy nic nemění.“

„Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.“


„Ten může nechtít, kdo může chtít.“

„Tvrdý zákon, ale zákon. – Dura lex, sed lex.“

„Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.“

„Přirozené právo je takové právo, jemuž příroda naučila všechny živočichy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 21 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .