Vítězslav Nezval citáty

Vítězslav Nezval foto

17   146

Vítězslav Nezval

Datum narození: 26. květen 1900
Datum úmrtí: 6. duben 1958

Vítězslav Nezval byl český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu, národní umělec, vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru.


„Povaha ženy je jako moře. Poddá se nejlehčímu vánku a odolá nejtěžší bouři.“

„Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je ani lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se vespolek.“


„Láska je magická moc, jež křísí věci mrtvé, věci, jež se zdály býti mrtvými, věci, jichž jako by už ani nebylo.“

„Bylo mi patnáct let, byl jsem tehdy ve věku, kdy vidíme na ženách hlavně obličej.“

„Pravým básníkem je ten, kdo mění zlo lidství v dobrodiní krásy; kdo mění meč zla lidství v dobrodiní poezie.“

„Lhář se nejvíc obelhává sám.“

„Tisíce jablek spadlo na nos zeměkoule. Jenom Newton uměl z toho vytěžit.“

„Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.“


„Chůva jest větším učitelem umělce nežli dějiny umění.“

„Člověk nakonec vždycky vše ztrácí svou vinou.“

„Láska je jako němohra. Nikdy nevíme dost jistě, které gesto co znamená.“

„Lhář se nejvíce obelhává sám.“


„Chodil jsem jako chodí venkovan obhlížeti svá pole, od místa k místu, z ulice do ulice zkoumat, do jaké výšky může až vyhnati ta rumělková plevel, jíž je sen. Vidělo jsi, jakých metamorfos je schopna tato divoká květena, oko. A nikomu, nikomu se nepodaří vytrhati tuto zázračnou plevel, ani úskokům života, ani bídě povinností, ani těžkým botám krutých rozmarů, nikomu a ničemu.“

„Je to dobrodružství jako na moři, uzamykati se v laboratoři.“

„Vzdal jsem se takřka zcela touhy rozhodovati o tom, kam zanese vítr mé kroky. Za odměnu smím býti svědkem nečekaných vstupů na místa, která, právě proto, že jsou po dlouhý čas tak velmi vzdálená terénu, na němž se pohybují mé vědomé možnosti, obdarovávají mne snem, pohledem na film, jenž nebyl předem inscenován na žádné stránce, již beru do ruky.“

„Jsi alabastrové podání ruky v morovém domě plném much. (Valérie a týden divů)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 17 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .