Walter Benjamin citáty

Walter Benjamin foto

18   72

Walter Benjamin

Datum narození: 15. červenec 1892
Datum úmrtí: 27. září 1940

Walter Bendix Schönflies Benjamin byl německý židovský literární kritik, filosof a překladatel

Citáty Walter Benjamin

„Naděje je nám dána jen kvůli beznadějným.“

„Být šťastný znamená znát se a moc se sebe neděsit.“


„Sex je vládce, u něhož je láska ve služebním poměru.“

„Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody.“

„Kdo žije z naděje, zemře hlady.“

„Sex je náboženství pro nevěřící. Pokud je spojení dvou lidí obřadem, je to náboženství jako každé jiné.“

„Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.“

„Laskavost nespočívá v tom, že levou rukou poskytujeme maličkosti, nýbrž v tom, že největší věci dáváme tak, jako by byli maličkosti.“


„Nemáme se světu smát, ani ho oplakávat, nýbrž jej pochopit.“

„Nepodceňujte duchaplnost, která podrývá a klade nároky. Je to dychtivost odkrývat propasti a pak je přeskakovat.“

„Dějiny světa jsou kronikou zkázy.“

„Poprvé ve světových dějinách technická reprodukovatelnost emancipuje umělecké dílo od jeho parazitické závislosti na rituálu… Místo, aby bylo založené na rituálu, začíná být založené na jiné praxi – politice.“


„Základní mravní postoj spočívá v tom, že se člověk odvrátí, že se nenechá motivovat vlastním, ba jakýmkoli prospěchem.“

„Dokonalý milenecký vztah je ten, v němž žádný z obou milenců nepokládá soulož za svou vinu.“

„Polovina pravdy bývá často velkou lží.“

„Jestliže chceš klidně spát, vem si s sebou do postele čisté svědomí.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 18 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .